Komentowanie wpisów

Można umożliwić komentowanie wpisów do słownika pojęć lub też funkcję tą wyłączyć.

Spis wszystkich plików pomocy